CENTROMETAL Sez za mešalni krog za Tower-6-16kW

674.05 

Mešalni ogrevalni krog je dodatna možnost in mora biti nameščen na stolpno toplotno črpalko.

Komplet za mešalni ogrevalni krog sestavljajo:

tripotni mešalni ventil
motorni pogon mešalnega ventila
obtočne črpalke ogrevalnega kroga
komplet izoliranih cevi
tipala temperature dovoda
Komplet za mešalni krog ogrevanje/hlajenje je treba z nizozemsko matico priključiti na priključek na hranilniku (tovarniško nameščen vtič). Garnituro je potrebno pritrditi s spono na zgornji strani, na izhodu iz enote Tower. Motorni pogon mešalnega ventila mora biti montiran po navodilih, ki so priložena motornemu pogonu. Dodatni ogrevalni krog vgradimo po sliki 1. Pogon mešalnega ventila obrnemo proti notranjosti naprave. Črpalka in motorni pogon tripotnega mešalnega ventila morata biti priključena na regulacijo HPCU360iCM na priključkih 17, 18, PE – črpalka, ali 6, 7, 8, PE – motorni pogon tripotnega mešalnega ventila po diagram na sliki 2. Senzor temperature ogrevalnega kroga je potrebno namestiti pod cevno izolacijo za obtočno črpalko (slika 3) in ga priključiti na regulacijo HPCU360iCM (priključka 41, 42). Mešalni ogrevalni krog mora biti omogočen in nastavljen v nastavitvah regulacije. Po namestitvi je potrebno napolniti sistem in preveriti tesnost spojev.

Kategorija: